Brændholt Bjerg

Denne fynske perle må I bare bestige. En tur til toppen af Brændholt Bjerg på 115 meter bliver belønnet med en fantastisk udsigt over Højfyn.

Brændholt Bjerg har Fyns flotteste udsigt, men står lidt i skyggen af Frøbjerg Bavnehøj, der som Fyns højeste punkt får opmærksomheden.

Brændholt Bjerg er et gammelt overdrev, jordbunden er tør og har været græsset i mange år. Til gengæld har bakken ikke været dyrket eller sprøjtet, og derfor kan I opleve en rigdom af blomster og insekter.

Hvis I et øjeblik slipper blikket fra udsigten og kigger ned i græsset, vil I forår og sommer se et væld af forskellige blomster. Timian er en af de forholdsvis sjældne planter, der trives her – altid omsværmet af sommerfugle.

Hårdføre egetræer

Kreaturerne, der græsser på Brændholt Bjerg, er Simmentaler-kødkvæg.  Ved bjerget står flere hårdføre egetræer, som overlever både nedtrampning og nedbidning, indtil de en dag er vokset over bidhøjde og kan blive nogle af overdrevets flotteste træer.

Brændholt Bjerg består af grus. Hullet i bakkens nordøstlige ende fortæller, at her er gravet grus til blandt andet anlæøg af veje, indtil bakken blev fredet. Nu bliver hullet brugt af de græssende køer til hvilested om natten.

Der er stor forskel på Brændholt Bjerg og Naturstyrelsens arealer mod vest. I må færdes frit på Naturstyrelsens arealer, som frem til 1997 var dyrkede marker, der blev omlagt til græs.

Det er håbet, at de mange specielle planter og insekter fra Brændholt Bjerg vil sprede sig til dette areal.

ENGLISH VERSION:

You simply have to climb this local treasure on Funen. A trip to the high point on Brændholt Bjerg, which has a height of 115 meters, will reward you with a stunning view of Funen.

Brændholt Bjerg has the most beautiful view of Funen, but it is often overshadowed by the beacon hill, Frøbjerg Bavnehøj, which is the highest point on Funen.

Brændholt Bjerg is an old pasture – the soil is dry and has been a grazing area for many years. On the other hand, the hill has not been farmed or cultivated. Therefore, you will experience a large variety of flowers and insects.

If you for a moment gaze toward the grass, instead of the view, you will find a number of different plants during spring and summer. Thyme is one of the relatively rare plants, which thrives here, and it is always surrounded by butterflies.

Robust oak trees

The cattle, which are grazing on Brændholt Bjerg, are called Simmentaler. By the mountain, there are several robust oak trees, which seem to be coping with the sometimes harsh treatment by the cattle. One day, the trees will grow above the biting height of these cattle and become some of the most beautiful trees in the pasture.

Brændholt Bjerg mainly consists of gravel. The hole in the north eastern part of the mountain tells us that people used to dig out gravel for roads, among other things, right until the hills became preserved. Now, the grazing cattle use this hole as a resting place during the night.

There is a big difference between Brændholt Bjerg and the Danish Nature Agency’s areas to the west. You are allowed to walk freely on the Danish Nature Agency’s areas, which up until 1997 were cultivated fields and became converted into grass fields.

We hope the many special plants and insects from Brændholt Bjerg will spread to this area.

Højdemeter: 115
Start på p-pladsen ved:
Brændholtvej,
5560 Aarup

Recommended Posts

Ingen kommentarer endnu, tilføj en nu!


Tilføj en kommentar