Frederik VII Høj

De mange fine udsigtspunkter i Søhøjlandet har fået navne, så man kan kende dem fra hinanden. Nogle har fået navn efter berømte besøgende – f.eks. Frederik VII Høj.

Frederik 7. foretog nemlig under sit første besøg i Silkeborg som konge “en ekskursion til de yndige Silkeborgskove, hvor en høj, fra hvilken der er en dejlig udsigt, blev kaldet Frederik 7.s Høj”, fortæller Århus Stiftstidende fra 29. juni 1852.

I “Haandbog for Tourister” fra 1876 indgår Frederik VII Høj i en foreslået “tourplan”. Gæsterne kunne ankomme fra Silkeborg pr. vogn eller med båd fra Silkeborg Langsø og Ørnsø eller via Remstrup Å og Brassø. Der gøres opmærksom på, at der kun var een båd til disposition for en sådan sejltur:

“Barber Petersen skaffer Baad, hvis den er ledig. Prisen er 12 Kr., hvis Passagererne kun ville besøge Drewsens Høj og Flagstangen; 15 Kr. hvis de ønske også at bestige Frederik VII’s Høj – Den første Tour tager 5, den sidste 7 Timer”.

Udsigtspunkter med ”Ejendommelighed og Tiltrækning”

I dag er det betydeligt nemmere at bestige Frederik VII Høj, en stor del af turen kan gøres i bil eller på cykel. Dog vil rigtige bjergbestigere nok foretrække at tage hele turen fra Silkeborg til fods.

Når I er fremme ved Frederik VII Høj har I “en storslaaet Udsigt over den smukke Funder Aa-Dal til Funder og Hvinningdal Bakker. Det er i høj Grad lønnende at blive her en Times Tid, og ved at følge Spadserestierne gøre sig bekendt med de yderst Forskelligartede udsigtspunkter, der hver især har deres Ejendommelighed og Tiltrækning”.

TOPTIP: Når I har besteget Frederik VII Høj, må I ikke snyde jer selv for turen videre til Høgs Bænk. Slugterne på vej derud er ubeskrivelige.

ENGLISH VERSION:

The many fine vantage points in the Lake District have been named in order to differentiate between them. Some of them have been named after famous visitors such as King Frederik VII.

On June 29 1852, Aarhus Stiftstidende reported that during his first visit in Silkeborg as king, Frederik VII undertook ʺAn excursion to the lovely Silkeborg forests where a mound, which has a beautiful view, was named Frederik VII Høj

In “The Handbook for Tourists” from 1876, Frederik VII Høj is included in a suggested “trip plan”. The guests could arrive from Silkeborg by car or by boat through the lake named Silkeborg Langsø, the lake named Ørnsø or through the stream named Remstrup Å and the lake named Brassø. It should be noted that there was only one boat available for such a boat trip at that time:

Petersen the barber provides the boat, if it is available. The price is 12 Danish Kroner, if the passenger only wish to visit Drewsen Høj and the flagpole; The price is 15 Danish Kroner, if you also wish to climb Frederik VII Højh – The first trip takes 5 hours, and the last trip takes 7 hours”.

Vantage points of “Peculiarity and attraction”

Today it is much easier to climb Frederik VII Høj, since a large part of the trip can be undertaken by car or by bike. However, the real climbers will probably prefer to take the entire trip from Silkeborg by foot.

When you have reached Frederik VII Høj you will have “A magnificent view across the beautiful Funder Valley to the hills of Funder and Hvinningdal. To stay here for an hour or so and by following the strolls in order to get acquainted with the very different vantage points, which each has their peculiarity and attraction, you will experience a sense of rewarding”.

A good tip:

When you have climbed Frederik VII Høj, you must not miss the trip further toward the bench, Høgs Bænk. The ravines on the way out there are unimaginable.

Højdemeter: 123
Start på p-pladsen tæt på krydset mellem
Gjessøvej og Vesterlundvej
8600 Silkeborg.

Recommended Posts

Ingen kommentarer endnu, tilføj en nu!


Tilføj en kommentar