Frøbjerg Bavnehøj

Frøbjerg Bavnehøj mellem Tommerup og Aarup er Fyns højeste punkt på 131 meter.

Bavnehøjen er en del af et karakteristisk dødislandskab; bakkerne er flade på toppen med meget stejle sider og markante smeltevandsslugter. Området består af to bakker, selve Bavnehøjen på 131 meter og en lille høj på 122 meter. Hele det 12 hektar store område omkring bavnehøjen ejes af Naturstyrelsen og blev fredet i 1947.

På Frøbjerg findes bl.a. en mindelund for besættelsestidens ofre og flere andre mindesmærker. I det gamle ishus ved bunden af højen er etableret en lille sommer-åben udstilling, som fortæller om højens historie.

En hellig høj med festspil

Frøbjerg har fået sit navn efter frugtbarhedens gud, Frø eller Frej. I oldtiden var Frøbjerg et helligt sted, hvor der blev holdt offerfest.

Ved den lille høj ligger festpladsen, hvor Frøbjerg Festspil siden 1986 har opført  friluftsteater, som hvert år trækker op mod 25.000 fynboer ud i naturen. Amfiscenen fra 2009 bruges også til grundlovsmøder og sankthansfest.

Indtil 1910 blev de græsklædte bakker brugt til græsning for får og kreaturer. Bavnehøjselskabet plantede i 1911-1912 nogle af de eksisterende træer, men der er kommet mange flere til, og mange er blevet beskåret for at bevare den enestående udsigt. I dag afgræsses bakkerne af får, som hjælper med at holde træer og buske nede.

Ruten ved Frøbjerg Bavnehøj er ca. 1,4 km lang og meget kuperet. Opstigningerne er stejle, og I kan nemt miste pusten, men udsigten er turen værd. I klart vejr kan I se Brændholt Bjerg og Vissenbjerg, dele af Østfyn, Lillebælt og måske helt til Jylland.

ENGLISH VERSION:

The beacon hill, Frøbjerg Bavnehøj, which is located between Tommerup and Aarup, is the highest point on Funen with its 131 meters.

This beacon hill is part of a very characteristic dead-ice landscape; the hills are flat on the top with very steep slopes and great ravines made by melting water. The area consists of two hills – Bavnehøj, which is 131 meters above sea level, and a small hill, which is 122 meters above sea level. The whole area of 12 hectares around Bavnehøj is owned by The Danish Nature Agency and it became a preserved landscape in 1947.

This beacon hill consists of a number of memorial monuments for local victims of the Second World War and several other monuments. In the old ice-cream stall at the bottom of Frøbjerg Bavnehøj, you can enjoy a small summer exhibition about the history of this beacon hill.

A holy beacon hill with festivities

Frøbjerg is named after the god of fertility in the Norse Mythology – Frø or Frej. In ancient times, Frøbjerg was a holy location with sacrificial feasts.

Since 1986, Frøbjerg Festspil has held open-air theatre at a festivities site at the small hill, which annually attracts up to 25.000 visitors from Funen. The amphitheater from 2009 is also used for constitutional meetings and Midsummer’s Eve celebration.

Until 1910, the grass-covered hills were used for grazing sheep and cattle. In 1911 and 1912, the local Bavnehøj committee planted a lot of the existing trees. However, many more trees have appeared since then and a lot of them have been trimmed in order to preserve the outstanding view. Today, the hills are grazed by sheep, which helps to trim the trees and bushes.

The route by Frøbjerg Bavnehøj is approximately 1,4 kilometers and runs through a very hilly landscape. The ascents are steep and you might have to stop and catch your breath. Nevertheless, the view is worth taking the trip. On a bright day, you are able to see Brændholt Bjerg and Vissenbjerg, some of the eastern parts of Funen, the Little Belt and maybe even Jutland.

Højdemeter: 131
Start på p-pladsen ved:
Bavnehøj,
5560 Aarup

Recommended Posts

Ingen kommentarer endnu, tilføj en nu!


Tilføj en kommentar