Frøbjerg Bavnehøj

Frøbjerg Bavnehøj mellem Tommerup og Aarup sydvest for Odense er Fyns højeste punkt på 131 meter. Fra toppen af bavnehøjen er der en fantastisk udsigt over Fyn.

Bavnehøjen er en del af et karakteristisk dødislandskab. Bakkerne er flade på toppen med meget stejle sider og markante smeltevandsslugter. Det 12 ha store område omkring Frøbjerg Bavnehøj ejes af Naturstyrelsen og blev fredet i 1947. Området består af to bakker, selve Bavnehøjen på 131 meter og den lille høj på 122 meter.

På Frøbjerg findes bl.a. en mindelund for besættelses-tidens ofre og flere andre mindesmærker. I det gamle ishus ved bunden af Frøbjerg Bavnehøj, er en lille sommer-åben udstilling, som fortæller om bavnehøjens historie.

Frøbjerg har fået sit navn efter frugtbarhedens gud, Frø eller Frej. I oldtiden var Frøbjerg et helligt sted, hvor der, før foråret kom, blev holdt offerfest. Ved den lille høj ligger festpladsen, hvor Frøbjerg Festspil siden 1986 har lavet friluftsteater. Hvert år har festspillene trukket op mod 25.000 glade fynboer ud i naturen. Den nye amfiscene fra 2009 bruges også til Grundlovsmøder og Skt. Hansfest.

Indtil 1910 var bakkerne græsklædte uden træbevoksning, og de blev brugt til græsning for både får og kreaturer. Bavnehøjselskabet plantede i 1911-1912 mange af de eksisterende træer, men der er kommet mange flere træer og buske til, så mange er blevet beskåret for at bevare den enestående udsigt. I dag græsses bakkerne af får, som hjælper med at holde træer og buske nede.

Ruten ved Frøbjerg Bavnehøj er ca. 1,4 km lang og forløber i meget kuperet terræn. Opstigningerne er stejle, og man kan nemt miste pusten, men udsigten er turen værd. I klart vejr kan man se Brændholt Bjerg og Vissenbjerg, dele af Østfyn, Lillebælt og måske helt til Jylland.

ENGLISH VERSION:

Frøbjerg Bavnehøj

Frøbjerg Bavnehøj between Tommerup and Aarup southwest of Odense is with its 131 meters the highest point on Fyn. From the top of the beacon, there is a stunning view across Funen. The beacon is part of a very characteristic Ice Age landscape. The hills are flat on the top with very steep slopes and large gorges made by melting water. The area surrounding Frøbjerg Bavnehøj is now state property and it was preserved in 1947. The area consist of two mountains – Bavnehøj 131 meters above sea level and the smaller mountain of 122 meters.

The area holds a number of memorial monument for some of the local victims of the Second World War and several other monuments. In the old icehouse at the bottom of Frøbjerg Bavnehøj, you can enjoy a smaller exhibition telling you about the mountain.

Frøbjerg was named after the Danish god of fertility – Frø or Frej. In ancient times, Frøbjerg was a holy place and every year just before spring, an offering feast was held.  Next to the smaller mountain is a field where Frøbjerg Festspil since 1986 has given open-air performances. Every year more than 25,000 visitors enjoy the plays and the surrounding landscape. The new amphitheater from 2009 is also used for Constitution Day celebrations and Midsummer’s Eve feasts.

Until 1910, the hills were covered with grass and no threes and only used for the grassing of sheep and cattle. In 1911 and 1912, the local Bavnehøj committee planted many of the existing threes.

The route by Frøbjerg Bavnehøj is approximately 1.4 km and runs through a very hilly area. The ascents are steep and you might have to catch your breath when you reach the top. Nevertheless, is its worth your while and on a bright day you can see Brændholt Bjerg and Vissenbjerg, the eastern parts of Funen, the Little Belt and maybe all the way to Jutland.

Højdemeter: 131
Start på p-pladsen ved:
Bavnehøj,
5560 Aarup

Andre bjerge

Ingen kommentarer endnu, tilføj din nedenfor!


Tilføj en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *