Himmelbjerget

Himmelbjerget blev indtil midten af 1800-tallet opfattet som Danmarks højeste punkt. Med sine 147 meter over havet er det sagnomspundne bjerg bestemt også en imponerende kæmpe, og det får tilføjet bjergromantik af den stejle bakke ned mod den smukke Julsø.

Selve navnet Himmelbjerget optræder på skrift allerede i begyndelsen af 1700-tallet, hvor der blev holdt en dramatisk ulvejagt på bjerget. Det er altså et gammelt stednavn og ikke en romantisk betegnelse indført af de første turister.

Digterpræstens folkemøder

Toppen blev for alvor udflugtssted, da digterpræsten Steen Steensen Blicher fra 1839 holdt folkemøder deroppe, og landskabsmalerne udbredte kendskabet til stedets herligheder gennem deres skildringer af bakker, skove og udsigter.

Siden kom ølboder, pavilloner, hotel, iskiosker og souvenirbutikker til.

Bjerget er berømt

Himmelbjerget er i dag et af de mest besøgte udflugtsmål i det danske landskab. Flere hundrede tusinder kommer hvert år kørende, sejlende, cyklende eller vandrende til.

Bjergbestigere kan udmærket “falde i” med de øvrige gæster på toppen, men også skille sig ud ved at udfordre de mange fantastiske vandrestier, som snor sig op og ned ad nabobakkerne og bjergets skråninger.

TOPTIP: Ved at studere mindestenene på Himmelbjerget kan I få indsigt i, hvordan Det danske Riges Grundlov blev til – og endda få historien lige i øret som podcast.

ENGLISH VERSION:

Up until the middle of the 19th century, Himmelbjerget was considered the highest point in Denmark. By its 147 meters above sea level, the fabled mountain is certainly also an impressive giant. A romantic ambiance surrounds the mountain by the steep hill towards the beautiful lake, Julsø.

The name itself, Himmelbjerget (The Sky Mountain), already appears in the 18th century when a dramatic wolf hunt was being held on the mountain. Therefore, Himmelbjerget is an old local place name and it is not a romantic term, which has been decided by the first tourists.

The folk meetings held by the poetry priest

The top of the mountain truly became an excursion spot when the poetry priest, Steen Steensen Blicher, held folk meetings at the site from 1836, and furthermore since the landscape painters spread the knowledge of the place’s glories through depictions of hills, forests and the views.

Since then, stalls, pavilions, hotels, ice cream stands and souvenirs shops have arrived.

The mountain is famous

Today, Himmelbjerget is one of the most visited excursion destinations in the Danish landscape.

Hundreds of thousands of tourists arrive every year by car, by boat, by bike or on foot.

The mountain climbers can easily blend in with other guests at the top of the mountain. However, they can also stand out by challenging the many magnificent hiking trails that wind up and down the neighboring hills and on the slopes of the mountain.

A good tip:

By studying the monuments on Himmelbjerget you will learn how the Danish Empire’s Constitution came into being – and you can even hear the story through a podcast.

Højdemeter: 147
Start på p-pladsen overfor Hotel julsø:
Julsøvej,
8680 Ry

Podcasts dansk

Om Himmelbjerget og Steen Steensen Blicher:

Om Himmelbjergtårnet:
Om kvindernes valgret:
Om bondevennen Tscherning:

Recommended Posts

Ingen kommentarer endnu, tilføj en nu!


Tilføj en kommentar