Himmelbjerget

Himmelbjerget blev frem til midten af 1800-tallet opfattet som Danmarks højeste punkt. Med sine 147 meter over havet er det sagnomspundne Himmelbjerg bestemt også en imponerende kæmpe, og den får tilføjet bjergromantik af den stejle bakke ned mod den smukke Julsø.

Selve navnet Himmelbjerget optræder på skrift allerede i begyndelsen af 1700-tallet, hvor der blev afholdt en dramatisk ulvejagt på bjerget. Det er altså et gammelt lokalt stednavn og ikke en romantisk betegnelse indført af de første turister.

Toppen blev for alvor udflugtssted, da digterpræsten Steen Steensen Blicher fra 1839 afholdt folkemøder på heroppe, og landskabsmalerne udbredte kendskabet til stedets herligheder gennem deres skildringer af bakker, skove og udsigter. Siden kom ølboder, pavilonner, hotel, iskiosker og souvenirbutikker til – og biler ikke at forglemme.

Himmelbjerget er i dag et af de mest besøgte udflugtsmål i det danske landskab. Flere hundrede tusinder kommer hvert år kørende, sejlende, cyklende eller vandrende til. Bjergbestigere kan udmærket “falde i” med de øvrige gæster på toppen, men også skille sig ud ved at udfordre de mange fantastiske vand- restier, som snor sig op og ned af nabobakkerne og på bjergets skråninger.

Ved at studere mindestenene på Himmelbjerget kan man også få indsigt i, hvordan Det danske Riges Grundlov blev til – og endda få historien lige i øret som en podcast.

ENGLISH VERSION:

From the middle of the 18th Century, Himmelbjerget was regarded as the highest point in Denmark. Rising 147 meters above sea level this fabled mountain was certainly also an impressive giant. The name Himmelbjerget (Sky Mountain) already appears in the beginning of the 17th century where a dramatic wolf hunt was held on the mountain. Therefore, the name Himmelbjerget is an old local place name and not some romantic name given to the mountain by the first tourists.

The top became the well-known excursion post we know today when the poetry priest Steen Steensen Blicher from 1839 held the annual gatherings and the landscape painters painted the local splendors – the hills, the forests and the views. Since then stalls, pavilions, hotel, ice kiosks and souvenir stalls opened up to the guests.

Today Himmelbjerget is one of the most popular excursion spots in the Danish landscape. Several hundred thousand visitors arrive every year – on foot, by car or boat or on bike. The mountain climbers blend in very well with the other guest on the top but can also chose to take their own route on one of the many walking paths, which winds up and down the neighboring mountains.

By studying the monuments on Himmelbjerget you will learn a lot about how the Constitutional Act of Denmark was implemented – you can even receive the story right in your ear as podcast.

Højdemeter: 147
Start på p-pladsen overfor Hotel julsø:
Julsøvej,
8680 Ry

Andre bjerge

Ingen kommentarer endnu, tilføj din nedenfor!


Tilføj en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *