Hjortebjerg

Jordløse Bakker ligger ca. 5 km sydøst for Haarby. Arealet er på 26 ha overdrev, samt 36 ha skov. Bakkerne har kun i mindre omfang været dyrket. Til gengæld har kreaturer græsset på overdrevet, der i dag er en sjælden naturtype med en del truede blomster og insekter.

Fra Hjortebjerg (107 moh), Sandbjerg (104 moh) og de andre højdepunkter i Jordløse Bakker er der en storslået udsigt over det fynske landskab og Helnæsbugten, selvom skov her og der skærmer overblikket. Men blomsterrigdommen er stor på overdrevet. Fra forår over sommer til efterår er der farveklatter af rødt, hvidt, blåt og gult overalt, så de smukke og frodige bakker er en oplevelse på alle årstider. Læs mere om plante og dyrelivet i Jordløse Bakker & Skov på Danmarks Naturfonds hjemmeside (danmarksnaturfond.dk).

Jordløse Bakker er den nordligste del af den bugtede højderyg, der kaldes De Fynske Alper. Landskabet blev skabt under den sidste istid, der sluttede for ca. 11.500 år siden. Bakkerne er opstået som en stor grus- og sandudfyldning under det sidste isfremstød. Smeltevand førte sand og grus ud over området – Jordløse Bakker var dannet.

Danmarks Naturfond købte Jordløse Bakker i 1994 med det formål at bevare et af Fyns største hede- og overdrevsområder. Købet blev i 2006 suppleret med det 35 ha store område Jordløse Skov, der ligger mod sydøst. Efter mange år som skov vil store dele af dette område nu også blive genskabt som overdrev.

Færdsel og praktisk info

 • Parkering på P-pladsen ved Jordløse Møllevej.
 • Overdrevet bliver afgræsset af kreaturer for at fastholde den artsrige flora og fauna. Som gæst er man velkommen til at færdes på overdrevet, blot man tager hensyn og undgår at skræmme kreaturerne.
 • Færdsel til fods er tilladt hele døgnet rundt.
 • Der er opsat bænk og borde ved P-pladsen, hvor f.eks. medbragt mad kan nydes.
 • Hunde skal føres i snor.
 • Planter må ikke opgraves ligesom plukning af blomster bør undgåes.
 • Båltænding og campering er ikke tilladt.

 

ENGLISH VERSION

Climbing the Hjortebjerg Hill

Jordløse Hills are situated on Funen about 5 km southeast of Haarby.
The area covers 26 hectares common as well as 36 hectares wood.
The hills have only been cultivated to a limited extent.
However, cattle have grazed on the common, which is today a rare type of nature with a number of threatened flowers and insects.

From Hjortebjerg (105 masl), Sandbjerg (103 masl) and the other summits in Jordløse Hills you can enjoy a magnificent view of the landscape of Funen and also the bay of Helnæs, even though woodland patches disturb the general view. However, the common’s richness of flowers are great.
From spring over summer to autumn, you see colour drops everywhere in red, white, blue and yellow making the beautiful and lush hills worth a visit all year round. Read more about the fauna and flora in Jordløse Hills and Wood at www.danmarksnaturfond.dk (Denmark’s Nature Trust under The Danish Society for Nature Conservation).

Jordløse Hills form the most northerly part of the meandering ridge called the Alps of Funen.
The landscape was created during the last ice age ending about 11,500 years ago.
The hills have come into existence as a huge filling up of gravel and sand during the last ice thrust (the socalled Young Baltic Ice) between the more active part of the glacier in the south west towards Lillebælt and the stagnant part towards the north west of the middle of Funen.
Melting water has covered the area with sand and gravel. Jordløse Hills were born.

Denmark’s Nature Trust bought Jordløse Hills in 1994 with the purpose of preserving one of Funen’s largest areas of moor and common. In 2006 the purchase was supplemented by Jordløse Wood covering 35 hectares to the southeast. After many years as woodland big parts of this area will also be recreated as common.

Access and practical information

 • Parking in the carpark by Jordløse Møllevej.
 • The common is grazed by cattle to maintain the richness of variety in flora and fauna. As a guest you are welcome to visit the common, if you show consideration and avoid scaring the cattle.
 • Access on foot is allowed all day.
 • You find benches and tables by the carpark this is your picnic spot.
 • Dogs must be kept on a lead
 • Please do not dig up plants or pick flowers
 • No fire and no camping

Højdemeter: 107
Start på p-pladsen ved:
Jordløse Møllevej,
5683 Haarby

Andre bjerge

Ingen kommentarer endnu, tilføj din nedenfor!


Tilføj en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *