Hjortebjerg

Hjortebjerg ligger i Jordløse Bakker ca. 5 km sydøst for Haarby. Bakkerne har kun i mindre omfang været dyrket, men kreaturer har græsset på overdrevet, en sjælden naturtype med mange truede blomster og insekter.

Fra Hjortebjerg (107 meter), Sandbjerg (104 meter) og de andre højdepunkter i Jordløse Bakker er der en storslået udsigt over Fyn og Helnæsbugten.

Blomsterrigdommen er stor – forår, sommer og efterår breder farveklatter af rødt, hvidt, blåt og gult sig overalt; de frodige bakker er en oplevelse på alle årstider.

Bakker formet af isen

Jordløse Bakker er den nordligste del af den bugtede højderyg kaldet De Fynske Alper. Landskabet blev skabt under den sidste istid, der sluttede for ca. 11.500 år siden. Smeltevand førte sand og grus ud over området – Jordløse Bakker var dannet.

Danmarks Naturfond købte Jordløse Bakker i 1994 for at bevare et af Fyns største hede- og overdrevsområder. Købet blev i 2006 suppleret med den 35 hektar  store Jordløse Skov mod sydøst. Store dele af skoven er på vej til at blive genskabt som overdrev.

TOPTIP: Læs mere om plante og dyrelivet i Jordløse Bakker & Skov på Danmarks Naturfonds hjemmeside www.danmarksnaturfond.dk

ENGLISH VERSION:

Hjortebjerg is situated in Jordløse Bakker approximately five kilometers southeast of Haarby. Only to a lesser degree, the hills have been cultivated. However, the cattle have been grazing on the pasture, which is a rare type of nature with many endangered flowers and insects.

From Hjortebjerg (107 metres), Sandbjerg (104 metres) and the other high points in Jordløse Bakker there is a magnificent view of Funen and the bay of Helnæs.

The richness of flowers is great – from spring to autumn, you can see colour drops everywhere of red, white, blue and yellow – making the beautiful and lush hills worth a visit all year round.

Hills shaped by the ice

Jordløse Bakker is the most northerly part of the meandering ridge called the Alps of Funen. This landscape was created during the last ice age, which ended approximately 11.500 years ago. The defrost water brought sand and gravel across the area – and created Jordløse Bakker.

The Danish Nature Fund bought Jordløse Bakker in 1994 in order to preserve one of Funen’s largest areas of moor and pasture. In 2006, the purchase was supplemented by Jordløse Skov, which covers 35 hectares to the southeast. Big parts of the forest are in the process of becoming recreated as pasture.

A good tip:

You can read about the plants and wildlife in Jordløse Bakker and the forest on the website from The Danish Nature Fund: www.danmarksnaturfond.dk

Højdemeter: 107
Start på p-pladsen ved:
Jordløse Møllevej,
5683 Haarby

Recommended Posts

Ingen kommentarer endnu, tilføj en nu!


Tilføj en kommentar