Lerbjerg

OBS:
Lerbjerg er ikke længere med i BestigBjerge, hvorfor koder og pæle med afmærkninger kan være mangelfulde.

Svanninge Bjerge og Svanninge Bakker er et markant geologisk landskab, også kaldet en randmoræne eller israndsbakke.

Isranden har skubbet materiale foran sig og efterladt en sammenhængende række af bakker hen over Sydfyn – fra Egebjerg Bakker i øst til Jordløse Bakker mod nordvest.

Området ved Lerbjerg var en tid dækket af is, og på isen har der nok ligget en sø, som blev fyldt op med aflejringer af grus og sand. Da isen siden smeltede helt væk, blev grus og sand efterladt oven på randmorænen som et ekstra højt punkt. Derfor kaldes Lerbjerg en issøbakke.

Fantastisk udsigt over øhavet

Bestigningen af Lerbjerg begynder fra parkeringspladsen ved Naturstyrelsens naturlegeplads Gåsebjergsand. Når I når toppen, åbner sig en fantastisk udsigt over Det Sydfynske Øhav.

Bikubenfonden, som ejer Lerbjerg, har siden 2005 opkøbt flere skovejendomme i Svanninge Bjerge, og planen er at udvikle og forvalte området som et tilgængeligt naturområde af høj værdi.

Området er meget kuperet med fire markante højdepunkter: Lerbjerg 126 meter, Kamelbakkerne 112 meter, Knagelbjerg 111 meter og Sandbjerg 96 meter.

PRAKTISK INFO: Ruten er ikke farbar for barnevogne og kørestole.

En del af fondens arealer afgræsses af kvæg af typen Welsh Black. Kvæget er fredeligt, hvis I viser hensyn og lader det være i fred. Gå i en bue udenom, og gå ikke mellem dyrene i flokken.

Tag ikke hunden med ind i indhegningerne af hensyn til kreaturerne. Da bjergbestigerruten går gennem indhegninger med kvæg er den ikke velegnet for hunde.  Hunde skal i øvrigt altid føres i snor.

TOPTIP: I kan benytte faciliteterne på naturlegepladsen ved Gåsebjergsand, hvor der bl.a. også er et toilet.

ENGLISH VERSION:

ATTENTION: Lerbjerg is no longer a part of BestigBjerge and thus you might find codes and markings deficient

Svanninge Bjerge and Svanninge Bakker constitute a significant geological landscape, also known as a terminal moraine.

The terminal moraine has pushed the material in front of itself and has left a coherent line of hills across the south of Funen – from Egebjerg Bakker in the east to Jordløse Bakker in the North West.

For a period of time, the area by Lerbjerg was covered by ice. Presumably, there has been a lake on this ice, which was filled with the sediments of gravel and sand. Later on, when the ice had completely melted, the gravel and sand were left on top of the terminal moraine as an extra high point. This is why Lerbjerg is called an ice lake hill.

Amazing view of the archipelago

The climbing of Lerbjerg begins from the parking area by the Danish Nature Agency’s nature playground called “Gåsebjergsand”. When you reach the top, an amazing view of the South Funen Archipelago appears.

Since 2005, Bikubefonden, which owns Lerbjerg, has bought several forest estates in Svanninge Bjerge, and the plan is to develop and manage the area as an accessible nature area of high value.

The area is very hilly and has four significant high points: Lerbjerg (126 metres), Kamelbakkerne (112 metres), Knagelbjerg (111 metres) and Sandbjerg (96 metres).

Practical information:

The route is not suitable for prams or wheel chairs.

On some parts of the fund’s land, you will find grazing Welsh Black cattle. If you show consideration and leave them alone, the cattle are peaceful. You should pass the cattle with a distance, and don’t walk in between the herd.

For the sake of the cattle, do not bring your dog inside the fencing area. As the route passes through the fencing area, it is not suitable for dogs. Furthermore, dogs must always be in a leash.

A good tip:

At the natural playground at Gåsebjergsand, you are allowed to use the facilities, the toilet, etc.

Højdemeter: 126
Start på p-pladsen ved:
Gåsebjergsand,
Odensevej 150,
5600 Faaborg

Recommended Posts

Ingen kommentarer endnu, tilføj en nu!


Tilføj en kommentar