Lerbjerg

Svanninge Bjerge og Svanninge Bakker er en markant geologisk landskab – også kaldet en randmoræne eller israndsbakke.

Isranden har gennem flere istider skubbet materiale foran sig og efterladt det som en sammenhængende række af bakker fra Egebjerg Bakker i øst til Glamsbjerg mod nordvest. Området ved Lerbjerg var en tid dækket af is, og på isen har der nok ligget en sø, som blev fyldt op med aflejringer af grus og sand. Da isen siden smeltede helt bort, blev aflejringerne fra søen efterladt ovenpå randmorænen som et ekstra højt punkt. Derfor kaldes Lerbjerg en issøbakke.

Bestigningen af Lerbjerg begynder fra parkeringspladsen ved Naturstyrelsens store naturlegeplads Gåsebjergsand. Herfra bevæger man sig opad gennem Bikubenfondens arealer mod Lerbjerg, hvorfra man har helt unikke udsigter til det omgivende fynske kulturlandskab og Det Sydfynske Øhav.

Bikubenfonden har siden 2005 opkøbt flere skovejendomme og ønsker at udvikle og forvalte Svanninge Bjerge som et tilgængeligt naturområde af høj værdi. Området er meget kuperet med fire markante højdepunkter: Lerbjerg 126 m, Kamelbakkerne 112 m, Knagelbjerg 111 m og Sandbjerg 96 m.

Praktisk Info:

Ruten er ikke farbar for barnevogne og kørestole.
Du kan benytte faciliteterne på naturlegepladsen ved Gåsebjergsand, hvor der bl.a. også er et toilet. En del af fondens arealer græsses af kvæg af typen Welsh Black, der stammer fra Wales. Kvæget er fredeligt, hvis du viser hensyn og lader dem være i fred. Gå i en bue udenom, og gå ikke mellem dyrene i flokken. Tag ikke hunden med ind i indhegningerne af hensyn til kreaturerne. Da bjergbestigerruten går gennem indhegninger med kvæg er den ikke velegnet for hunde. Hunde skal iøvrigt altid føres i snor.

ENGLISH VERSION:

The mountains are part of a significant geological landscape – also known as a moraine landscape. During several ice ages this moraine has pushed material in front of it self and left the landscape with a contagious number of hills from Egebjerg Bakker in the east to Glamsbjerg in the North West. The area by Lerbjerg was for a period of years covered by ice and on the ice, presumably, there had been a lake, which was filled by the drifts of gravel and sand. As the ice melted away, the drifts from the lake were left on top of the moraine and formed an extra high top. That is why Lerbjerg is called an ice lake hill.

Climbing Lerbjerg starts from the parking space by the large natural playground Gåsebjergsand. From here, you start upwards and can soon enjoy the beautiful view across the cultural landscape of Funen and the island in the area.

The area is very hilly with four significant viewpoints – Lerbjerg 125 meters, Kamelbakkerne 112 meters, Knagelbjerg 111 meters and Sandbjerg 96 meters.

Practical info:

The routes are not suitable for prams or wheel chairs. You are welcome to use the facilities by Gåsebjergsand where you will also find toilet facilities. On parts of the area, you will find grassing cattle – called Welsh Black. The cattle is friendly if you show consideration and leave them to grass. Make a wide berth round the cattle and do not walk between the animals in the flock. In addition, please leave your dog outside the fencing. As the route passes through the fencing with the cattle, it is not suitable for dogs. Please also notice that dogs at any time should be kept on a leach.

Højdemeter: 126
Start på p-pladsen ved:
Gåsebjergsand,
Odensevej 150,
5600 Faaborg

Andre bjerge

Ingen kommentarer endnu, tilføj din nedenfor!


Tilføj en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *