Ørnekol

Gravhøjen Ørnekol ligger på privat område, og sommetider græsser der kvier på stedet. Men I må gerne gå ind gennem lågen og bestige toppen.

Ørnekol (kol betyder en afrundet bakke) er Vitveds Sogns eneste gravhøj og dermed også sognets eneste fredede fortidsminde. Ørnekol lå på Vitved Hede på et afsondret højdedrag syd for Pilbrodalen.

Heden og dalen har sandsynligvis været græsningsområde og overdrev til Vitveds gårde. Heden blev tidligt i 1800-tallet solgt fra gårdene i Vitved og udstykket i mindre husmandsbrug. Den blev derfor tidligt opdyrket, og Hedelundgård, som Ørnekol hører til, er således et eksempel på en mindre hedeejendom.

TOPTIP: Topkoden er ikke gemt helt oppe på toppen, og I finder den måske lettest på vejen tilbage.

ENGLISH VERSION:

The burial mound called Ørnekol is situated in a private area, and sometimes you will find heifers grazing on the mound. However, you are welcome to enter through the gate and climb to the top.

Ørnekol (kol means a rounded off hill) is the only burial mound and preserved ancient monument in Vitved Parish. Ørnekol was located at the moor, Vitved Hede, on a remote ridge south of the valley called Pilbrodalen.

The moor and Pilbrodalen have probably been used as a grazing area and pasture and belonged to the farms in Vitved. Early in the 19th century, the moor was sold from the farms and divided into smallholdings. Therefore, the moor was cultivated rather early, and the farm called Hedelundgård, which Ørnekol belongs to, is an example of a small moor property.

A good tip:

The top code is not hidden on the top – the easiest way to discover it might be on your way down.

Højdemeter: 128
Start på p-pladsen ved:
Bakkely Rasteplads
8660 Skanderborg

Recommended Posts

Ingen kommentarer endnu, tilføj en nu!


Tilføj en kommentar