Yding Skovhøj

Yding Skov hørte oprindeligt til landsbyen Yding, og her sendte landsbyens bønder bl.a. kreaturerne på græs. Fra landsbyen førte en driv-vej op til skoven.

Kreaturgræsningen ophørte dog med Fredskovsforordningen i 1805. Da blev skovene over hele Danmark omgivet af diger, og skovgræsningen blev forbudt. De sidste skove skulle nemlig bevares, og træproduktion blev den vigtigste produktion i skovene.

Følg forten

Driv-vejen kaldtes også “forten”. Ved udskiftningen af landsbyen Yding sidst i 1700-tallet blev forten udlagt som fællesareal for byens bønder. Og som fællesareal er den forblevet frem til vor tid.

Yding Forte er af det dav ærende Vejle Amt genskabt som et forløb, hvor offentligheden kan få en spadseretur fra udkanten af landsbyen til skoven med Yding Skovhøj.

TOPTIP: I skal den samme vej frem og tilbage – turen er i alt på 4,2 km. Der er en parkeringsplads i hver ende af ruten, så I kan vælge, om I vil tage den svære tur opad først eller sidst.

PRAKTISK INFO: Koden for toppen skal I finde nær p-pladsen ved toppen – ikke ved selve Yding Skovhøj.

ENGLISH VERSION:

Originally, Yding Skov belonged to the village of Yding, and here the village farmers had their grazing cattle. From the village, a route along the open grazing land led up to the forests.

However, the cattle grazing ceased with the implementation of the Forest Reserve Ordinance of 1805. By that time, the forests all over Denmark were surrounded by dikes, and forest grazing became forbidden. The last forests had to be preserved and the production of timber became the most important production in the forests.

Follow the route called “Forten”

The route along the open grazing land is called “Forten”. By the replacement of the village of Yding in the late 18th century, “Forten” was constructed as a joint area for the farmers. Up until our time, it has remained as a joint area.

Yding Forte was recreated by the county of that time, Vejle County, as a passage where the public can walk from the outskirts of the village toward the forest with Yding Skovhøj.

A good tip:

Follow the same route forth and back – the trip is 4,2 kilometers in total. At the end of each route, there is a parking space – so you can choose whether you are willing to take the difficult trip upward in the beginning or in the end.

Practical information:

You will find the code for the top near the parking space at the high point – not actually at Yding Skovhøj.

Højdemeter: 171
Start på p-pladsen ved:
Ydingvej,
8752 Østbirk

Recommended Posts

Ingen kommentarer endnu, tilføj en nu!


Tilføj en kommentar