Bjørnebjerge

I gamle dage – før der blev plantet nåletræer – kunne de blødt afrundede bakker ved Stjær på afstand ligne sovende bjørne. Så måske er det derfor, de er kommet til at hedde Bjørnebjerge.

Bjørnebjerge består af flere højdepunkter, hvoraf den højeste ligger på en privatejet mark syd for den sti, I benytter. Bliv på stien og nyd udsigten til toppen.

Størstedelen af gårdene i Stjær hørte tidligere under Skanderborg Slot og indgik fra sidst i 1600-tallet i Det Skanderborgske Rytterdistrikt. Kongen solgte Rytterdistriktet i 1767, men bønderne i Stjær blev snydt. Ved auktionen havde de en aftale med en mellemhandler om at byde samlet på gårdene, men mellemhandleren solgte dem til adelsmanden Beringskjold. I den efterfølgende proces blev bønderne dog tilkendt mulighed for at købe gårdene til den pris, som de blev handlet til ved auktionen.

 

ENGLISH VERSION:
In the good old days, – before all the coniferous trees were planted – the softly rounded hills near Stjær could from a distance look like sleeping bears.

Bjørnebjerge consist of several heights and the highest point is situated on a privately owned field south of the path, you use. Stay on this path and enjoy the view.

The majority of the farms in Stjær belonged to the former Skanderborg Castle. The king sold the area in 1767 but the farmers in Stjær was misled in the process. At the auction, they had an understanding with an intermediary to make a joint bid on the farms, but the intermediary sold the farms to a nobleman named Beringskjold. However, in the meantime the farmers were granted the possibility to buy back their farms to the price they were sold to at the auction.

Højdemeter: 129
Start på p-pladsen ved:
Østerbro 3, Stjær
8464 Galten

Andre bjerge

Ingen kommentarer endnu, tilføj din nedenfor!


Tilføj en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *