Bjørnebjerge

I gamle dage – før der blev plantet nåletræer – kunne de bløde, runde bakker ved Stjær på afstand ligne sovende bjørne. Måske er det derfor, de er kommet til at hedde Bjørnebjerge?

Bjørnebjerge består af flere toppe. Den højeste ligger på en privatejet mark syd for den sti, I skal gå på. Bliv på stien og nyd udsigten til toppen.

Bønderne blev snydt

De fleste af gårdene i Stjær hørte tidligere under Skanderborg Slot og indgik fra sidst i 1600-tallet i Det Skanderborgske Rytterdistrikt. Men da kongen solgte Rytterdistriktet i 1767, blev bønderne i Stjær snydt.

Ved auktionen havde de en aftale med en mellemhandler om, at han skulle byde samlet på gårdene, men mellemhandleren solgte dem videre til adelsmanden Beringskjold.

Bønderne fik dog senere lov til at købe gårdene til den pris, de blev handlet til ved auktionen.

ENGLISH VERSION:
In the good old days – before all the coniferous trees were planted – from a distance, the soft and round hills at Stjær could resemble sleeping bears. Maybe this is why they have come to be called “Bjørnebjerge” (The Bear Mountains)?

Bjørnebjerge consist of several high points. The highest point is on a privately owned field south of the path of which you are going to follow. Stay on this path and enjoy the view.

The peasants were cheated

Formerly, the majority of the farms in Stjær belonged to Skanderborg Castle. From the end of the 17th century, they were part of the Skanderborg Equestrian District. But when the king sold the Equestrian District in 1767, the peasants in Stjær were cheated.

At the auction, the peasants had an agreement with a middleman, who was going to bid on all the farms. However, the middleman sold them to the nobleman named Beringskjold.

But later on, the peasants were granted the permission to buy the farms at the same trade price from the auction.

Højdemeter: 129
Start på p-pladsen ved:
Østerbro 3, Stjær
8464 Galten

Recommended Posts

Ingen kommentarer endnu, tilføj en nu!


Tilføj en kommentar