Toftehøj

Toftehøj er en næsten ukendt bjergtop, som først fik sit officielle navn i 2009. Det skete ved en festlig BestigBjerge-begivenhed anført af daværende Horsens- borgmester Jan Trøjborg og bjergkonge m.m. Roger Pihl, Norge. Toppunktet ligger lidt nord for Energi Midts flotte, gamle transformatortårn.

Under bestigning af Toftehøj bevæger I jer på gammel klosterjord. Og på den eneste høj, der er navngivet i dette århundrede.

Gårdene i Brørup og Ustrup kom i middelalderen under nonneklostret Ring Kloster og overgik ved reformationen i 1536 til kongen.

Ved auktionen over Det Skanderborgske Rytterdistrikt i 1767 var der i Brørup og Ustrup ni gårde og en del huse. Gårdene i Kattrup var selvejergårde, men efter auktionen blev selvejet hurtigt indført i hele området.

Gammeltoftevej er en del af et meget gammelt vejforløb, der fra syd har retning mod Ring Kloster via Hylke. Vejen har sandsynligvis også været benyttet af vejfarende, som skulle til Skanderborgs Slots Ladegårde, som lå nord for Skanderborg Sø.

TOPTIP 1: En væsentlig del af ruten følger asfaltveje, fordi området er et intensivt landbrugsområde med få naturarealer. Det betyder, at I skal holde godt øje med den motoriserede trafik på de bakkede og snoede småveje.

TOPTIP 2: Bestigningen af Toftehøj inkluderer også bestigning af Elbjerg, som er 13 meter højere. Derfor tæller højdemeterne for Elbjerg med i konkurrencen.

ENGLISH VERSION:

Toftehøj is almost an unknown mountaintop, which received its official name in 2009. This took place at a festive BestigBjerge event held by the mayor of Horsens of that time, Jan Trøjborg, and the mountain king from Norway, Roger Pihl. The highest point is located a bit north of Energi Midt’s beautiful old transformer tower.

When you are climbing Toftehøj, you are walking on an old monastery land and on the only Danish mountaintop named in this century.

During the Middle Ages, the farms in Brørup and Ustrup became part of the convent called Ring Kloster. Later on, during the Reformation in 1536, they were handed over to the king.

At the auction of the Skanderborg Equestrian District in 1767, there were nine farms and some houses in Brørup and Ustrup. The farms in Kattrup were freehold farms, but after the auction, freehold quickly became implemented throughout the area.

Gammeltoftevej is part of a very old road system, which runs from the south toward Ring Kloster via Hylke. Probably, the road has also been used by the wayfarers who were heading towards the castle in Skanderborg north of Skanderborg Sø.

A good tip:

Since the area is an intensive agricultural area with few nature sites, a significant part of the route runs along asphalt roads. This means, that you have to watch out for cars etc. on the hilly and curvy minor roads.

A second good tip:

The climbing of Toftehøj also includes the climbing of Elbjerg, which is 13 meters taller. Therefore, the height meters of Elbjerg are also included in the competition.

Højdemeter: 125
Start på p-pladsen ved:
Brøruphus Efterskole,
Brøruphusvej 5,
8660 Skanderborg

Recommended Posts

Ingen kommentarer endnu, tilføj en nu!


Tilføj en kommentar