Toftehøj

Toftehøj er en næsten ukendt bjergtop, som først fik sit officielle navn i 2009. Det skete ved en festlig BestigBjerge-begivenhed anført af den daværende Horsens’ borgmester Jan Trøjborg og bjergkonge m.m. Roger Pihl, Norge. Toppunktet ligger lidt nord for Energi Midts flotte, gamle transformatortårn.

Under bestigning af Toftehøj bevæger I jer på gammel klosterjord. Og på den eneste høj, der er navngivet i dette århundrede.

Gårdene i Brørup og Ustrup kom i middelalderen under nonneklostret Ring Kloster og overgik ved reformationen i 1536 til kongen. Ved auktionen over Det Skanderborgske Rytterdistrikt i 1767 var der i Brørup og Ustrup ni gårde og en del huse under kongen. Gårdene i Kattrup var selvejergårde, men efter auktionen blev selvejet hurtigt indført i hele området.

Gammeltoftevej er en del af et meget gammelt vejforløb, der fra syd har retning mod Ring Kloster via Hylke. Vejen har sandsynligvis også været benyttet af vejfarende, som skulle til Skanderborgs Slots Ladegårde, som lå nord for Skanderborg Sø.

TIP: En væsentlig del af ruten følger asfaltvejene, fordi området er et intensivt landbrugs- område med en mindre grad af naturarealer. Det betyder, at du skal holde godt øje med den motoriserede trafik på de bakkede og snoede småveje.

TOPTIP: Bestigningen af Toftehøj inkluderer faktisk også bestigning af Elbjerg, som er 13 meter højere. Derfor tæller højdemeterne for Elbjerg med i konkurrencen.

ENGLISH VERSION:

Toftehøj is an almost unknown mountaintop, which did not get its official name until 2009. This took place during a happy mountain climbing event lead by the late mayor of Horsens Jan Trøjborg and the hill king Roger Pihl from Norway. The highest point is situated a bit north of the beautiful old transformer station. When climbing Toftehøj you walk on old monastery land and on the only hill excavated in this century.

During the Middle age, the farms in Brørup and Ustrup became part of the convent Ring Kloster and later on during the reformation in 1536, they were handed over to the king.

Gammeltoftevej is part of an old road system that from the south leads to Ring Kloster via Hylke. The road has properly also been used by the travelers heading for the castle in Skanderborg just north of Skanderborg Sø.

Please notice: A major part of the route goes along asphalt roads because the area is today important farmland with smaller natural areas. This means that you will have to keep an eye out for cars etc. on the hilly and curvy roads.

Top tip: Climbing Toftehøj also includes the climbing of Elbjerg that is 13 meters higher. Therefore, the vertical meters of Elbjerg is also part of the competition.

Højdemeter: 125
Start på p-pladsen ved:
Brøruphus Efterskole,
Brøruphusvej 5,
8660 Skanderborg

Andre bjerge

Ingen kommentarer endnu, tilføj din nedenfor!


Tilføj en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *