Ejer Bavnehøj

Længe anså man Himmelbjerget for at være det højeste punkt i Danmark, men da landmålingen blev højdepræcis fra midten af 1800-tallet stod det klart, at Danmarks højeste punkter måtte være Yding Skovhøj eller Ejer Bavnehøj.

En problemstilling, som man ikke tog højde for, var definitionen på terrænoverfladen. På både Ejer Bavnehøj og Yding Skovhøj lå nemlig gravhøje, som er skabt af mennesker. Disse to højdepunkter fik derfor på de første geodædiske kort en højdeangivelse, som inkluderede gravhøjene. Dermed fik man ikke målt den naturlige terrænoverflade, men to menneskeskabte anlæg. Derfor gik snakken lokalt om, hvorvidt det var det ene eller det andet højdepunkt, som reelt var Danmarks højeste – og måske om et par skovlfulde sand placeret strategisk kunne ændre på tingene.

I nyere tid har det givet anledning til yderligere diskussioner. Hvis man må indregne menneskeskabte anlæg som f.eks. gravhøje, så er f.eks. toppen af antennemaster og Storebæltsbroens pyloner jo også mulige højdepunkter.

Eksperter gik i 2005 i gang med at lave nøjagtige undersøgelser, og det viste sig, at Danmarks højeste naturlige punkt på 170,86 meter over havet er … Ejer Møllehøj. Møllehøj ligger ca. 300 meter vest for Ejer Bavnehøj. Frem til 1917 stod der en hollandsk vindmølle på Møllehøj – et godt sted at udnytte vindenergien.

Højdemeter: 171 meter
Start på p-pladsen ved udsigtstårnet,
Ejer Bavnehøjvej,
8660 Skanderborg

Andre bjerge

Ingen kommentarer endnu, tilføj din nedenfor!


Tilføj en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *