Slaggård Banke

I det højtliggende område øst for Gudenådalen er der en meget høj koncentration af store gravhøje – sandsynligvis fra ældre bronzealder. De mange flotte høje ved Vorbjerge ligger i dag i et indbydende overdrevsområde med græssende kreaturer.

Også vore forfædre havde sans for udsigter, og det er almindeligt, at de store gravhøje er placeret højt i landskabet, hvor de er meget synlige over store afstande. Samtidig blev højene mange steder placeret i nærheden af de større naturlige færdselsruter i landskabet – måske fordi man lagde vægt på, at også de rejsende kunne se at her boede betydende folk.

De store gravhøje på bakkekammene var enkeltmands-grave, som sandsynligvis er gravlægning af høvdinge eller stormænd. Man skønner, at der har været op mod 80.000 bronzealdergrave i det danske område. Med datidens teknologiske formåen var det et kolossalt stort arbejde at opføre en gravhøj.

I yngre bronzealder blev det udbredt at brænde ligene i stedet for at gravlægge dem, og byggeriet af gravhøje hører op.

ENGLISH VERSION:

In the hilly area east of the Gudenå Valley, there is a very high concentration of large burial mounds – presumably from the Bronze Age. The many beautiful mounds by Vorbjerge today are part of an inviting area with grassing cattle. In addition, our ancestors appreciated a beautiful view and it is quite normal that the large burial mounds are situated on a mountaintop from where they are very visible over large distances. At the same time, many of the mounds were built close to the major roads and routes in the landscape – presumably, because they wanted the passing travelers to notice that this area belonged to a number of significant people.

The major burial mounds on the hills were single burial mounds, which presumably had housed a headman. Denmark had up to 80,000 burial mounds from the Bronze Age, archaeologist’s recon. It was an extremely difficult task to build these mounds – especially taken the knowhow and skills of that time into consideration. In the late Bronze Age, it became more common to burn the bodies instead of burying them and the building of mounds ended.

Højdemeter: 109
Start på p-pladsen tæt på krydset
mellem Naldalvej og Østbirkvej,
8752 Østbirk

Andre bjerge

Ingen kommentarer endnu, tilføj din nedenfor!


Tilføj en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *