Sindbjerg/Stoubjerg

Sindbjerg og Stoubjerg hedder de to markante bjergtoppe nord for Borresø. Sagnet fortæller, at Sindbjerg og Stoubjerg er lagt på Sejs Hede af to rivaliserende kæmper, som havde behov for steder at hvile sig imellem deres kampe.

Sindbjerg og Stoubjerg hørte oprindeligt til en landbrugsejendom, men i 1910 solgte ejeren bakkerne til fabrikant Hammer og redaktør Sophus Sørensen, Silkeborg Avis. De købte dem for at bevare de prægtige bakker i deres daværende form og tog ydermere initiativ til en fredning af bakkerne. Fredningen blev siden udvidet med en fredning af Sejs Hede – så i alt er 56 ha fredet. Der står i dag en mindesten om dette initiativ på toppen af Stoubjerg.

Bakkerne har sandsynligvis i århundreder ligget hen som lyngklædte bakker. Fredningen skal sikre, at de også fremover forbliver lyngklædte, og at udsigten fra bakkerne til bl.a. Himmelbjerget bevares.

I det åbne hedelandskab kan man se begge de to bjerge i hele deres majestætiske fremtoning. Det virker næsten uoverstigeligt at skulle forcere en så vanskelig forhindring, men bid tænderne sammen. Andre har gjort det før jer!

ENGLISH VERSION:

Sindbjerg and Stoubjerg are the names of the two significant mountaintops north of the lake Borresø. The tale goes that two rivaling giants needed a place to rest between their battles and then placed Stoubjerg and Stoubjerg on the moor in Sejs.

Formerly, Sindbjerg and Stoubjerg belonged to a farm but in 1910, the farmer sold the hilltops to manufacture Hammer and editor of the local newspaper Sophus Sørensen. They bought the mountains in order to preserve the magnificent area in its present form and furthermore, they secured them by preservation. This preservation was later on extended with a preservation of Sejs Moor – so today it covers a total of 56 hectare. Today there is a monument of the initiative on the top of Stoubjerg. Presumably, for centuries the mountains were coved by heather. The preservation has to ensure that they remain covered with heather and that the view from the two mountains to Himmelbjerget is preserved for the future generations to enjoy.

In the open heather landscape, the two mountains are very recognizable with their majestic appearance. It can seem almost impossible to pass such a challenging obstacle – but be brave. Others have done it before you!

Højdemeter: 103
Start på p-pladsen ved:
Borgdalsvej 22,
8600 Silkeborg

Andre bjerge

Ingen kommentarer endnu, tilføj din nedenfor!


Tilføj en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *