Sindbjerg/Stoubjerg

Sindbjerg og Stoubjerg hedder to markante bjergtoppe nord for Borresø. Sagnet fortæller, at de er lagt på Sejs Hede af to rivaliserende kæmper, som havde behov for steder at hvile sig imellem deres kampe.

Sindbjerg og Stoubjerg hørte oprindeligt til en landbrugsejendom, men i 1910 solgte ejeren bakkerne til fabrikant Hammer og redaktør Sophus Sørensen, Silkeborg Avis.

De købte dem for at bevare de prægtige bakker i deres daværende form og tog også initiativ til fredning af bakkerne. Fredningen blev siden udvidet med Sejs Hede, så i alt er 56 hektar fredet. Der står i dag en mindesten om dette initiativ på toppen af Stoubjerg.

Nyd udsigten til Himmelbjerget

Bakkerne har sandsynligvis i århundreder været tilgroet med lyng. Fredningen skal sikre, at de forbliver lyngklædte, og at udsigten til bl.a. Himmelbjerget bevares.

I det åbne hedelandskab kan I se de to bjerge i hele deres majestætiske fremtoning. Det virker næsten uoverstigeligt at skulle forcere en så vanskelig forhindring, men bid tænderne sammen. Andre har gjort det før jer!

ENGLISH VERSION:

Sindbjerg and Stoubjerg are the names of the two significant mountains peaks north of the lake, Borresø. The tale says that two rivaling giants needed a place to rest in between their battles and therefore they placed Sindbjerg and Stoubjerg on Sejs Hede.

Originally, Sindbjerg and Stoubjerg belonged to agricultural property, but in 1910, the owner sold the mountains to the manufacturer named Hammer and the editor named Sophus Sørensen of Silkeborg Newspaper.

They bought them in order to maintain the magnificent mountains, and furthermore, they took the initiative to preserve the mountains. Since then, the preservation has been extended to Sejs Hede

– a total of 56 hectares are protected. Today, there is a monument of this initiative on the top of Stoubjerg.

Enjoy the view of Himmelbjerget

Presumably, for centuries, the mountains have been overgrown with heather. The preservation has to ensure that they remain overgrown by heather and that the view of Himmelbjerget, among others, is maintained.

In the open heathland, the two mountains are very recognizable by their majestic appearance. It almost seems insurmountable to face such a difficult obstacle – but pull yourself together! Others have done it before.

Højdemeter: 103
Start på p-pladsen ved:
Borgdalsvej 22,
8600 Silkeborg

Recommended Posts

Ingen kommentarer endnu, tilføj en nu!


Tilføj en kommentar