Purhøj

På Purhøj kan I mærke historiens vingesus. Den gamle gravhøj har været brugt som tingsted og sågar samlingssted for hekse.

Purhøj menes at være en gravhøj fra yngre stenalder og har en rigtig spændende historie. I 1878 skrev Nationalmuseet bl.a. om stedet: “Paa det høieste Punkt af Bjerglide, tæt ved det bratte Affald ned mod Udstrup, ligger en anseelig, kratbevoxet Gravhøi, “Purhøi”…. Det indre er fuldstændig bortgravet lige til Høiens Bund, saaledes at kun Randen staar tilbage som en lav kredsformet Vold. I Midten har der tidligere været et Gravkammer, hvori man fandt 3 Spydspidser af Flint …”.

Øst for højen er der fundet en meget stor gravplads fra jernalderen, og her er der gjort righoldige fund.

Hekse- og troldetræf på Purhøj

Purhøj var også stedet, hvor heksene samledes valborgaften. Ved en 1600-tallets mange hekseprocesser indrømmede et par af de anklagede, at de havde været på højen valborgaften sammen med hundredvis af trolde og hekse.

Også i nyere tid har Purhøj skrevet sig ind i historien. Bjerrelide har nemlig fungeret som tingsted i Bjerre Herred, altså der, hvor befolkningen samledes og holdt rettergang.

PRAKTISK INFO: Purhøj ligger på privat område, men I må gerne nyde udsigten.  Desværre har nogen indimellem glemt deres affald på højen. Finder I noget, så tag det med, så stedet fortsat kan være rart at besøge.

ENGLISH VERSION:

When you walk on Purhøj, you will feel a breath of history. This old burial mound has been used as a thingstead but also as a meeting point for witches.

Purhøj is said to be a burial mound from the later Stone Age and has a very interesting history. E.g. in 1878, the National Museum wrote: ʺOn the highest part of Bjerglide, which is close to the steep fall towards Udstrup, a considerable scrubby burial mound named ʺPurhøjʺ is located… The inner part is completely excavated to the bottom of the hill, so it is only the edge that is left as a low circular embankment. In the middle part, there has previously been a chamber tomb where three spearheads made from flint have been found…ʺ.

East of Purhøj, a very large burial mound from the Iron Age is situated where people have found a number of significant findings.

A meeting place for witches and trolls

During Walpurgis Night, Purhøj also constituted the site where witches gathered. By one of the many witch trials in the 17th century, one couple admitted that they had visited Purhøj during Walpurgis Night along with hundreds of trolls and witches.

Also in recent times, Purhøj has been part of the history. Bjerrelide has constituted the thingstead in Bjerre Herred – a place where the local population gathered and held trials.

Practical information:

Purhøj is situated on a private area but you are very welcome to enjoy the view from up there. However, sometimes visitors forget to remove their trash. Therefore, we kindly ask you to bring it with you if you find something, since we wish to preserve a site, which is nice to visit for everybody.

Højdemeter: 120
Start på p-pladsen ved:
Bjerrelide,
8783 Hornsyld

Recommended Posts

Ingen kommentarer endnu, tilføj en nu!


Tilføj en kommentar