Purhøj

På Purhøj kan man mærke historiens vingesus. Den gamle gravhøj har været brugt som tingsted – og sågar som samlingssted for hekse!

Purhøj, der menes at være en gravhøj fra yngre stenalder, har en rigtig spændende historie: I 1878 skrev Nationalmuseet bl.a. om stedet: “Paa det høieste Punkt af Bjerglide, tæt ved det bratte Affald ned mod Udstrup, ligger en anseelig, kratbevoxet Gravhøi, “Purhøi”…. Det indre er fuldstændig bortgravet lige til Høiens Bund, saaledes at kun Randen staar tilbage som en lav kredsformet Vold. I Midten har der tidligere været et Gravkammer, hvori man fandt 3 Spydspidser af Flint …”.

Øst for højen er der fundet en meget stor gravplads fra jernalderen, og her er der gjort righoldige fund.

Purhøj var også stedet, hvor heksene samledes på Valborgsaften. Ved en af de mange hekseprocesser, der i 1600-tallet fandt sted i Danmark, indrømmede et par af de anklagede, at de havde været på højen Valborgsaften sammen med hundredevis af trolde og hekse.

Også i nyere tid har Purhøj skrevet sig ind i historien. Bjerrelide har nemlig fungeret som tingsted i Bjerre Herred, altså stedet hvor befolkningen samledes og holdt rettergang.

OBS Purhøj ligger på privat område, men du må gerne nyde udsigten herfra. Desværre har nogen indimellem glemt deres affald på højen. Finder I noget, så tag det med, så stedet fortsat kan være rart at besøge.

ENGLISH VERSION:

On Purhøj, you can feel its presence of history. The old mound was used as both a thing stead but also a meeting point for witches. Purhøj is said to be a mound from the Stone Age and has a very interesting history including both a grave tomb and some interesting excavation finds.  East of the mountain, they found a very large burial mound from the Iron Age with a number of significant findings.

Purhøj was also where the witches meet on Midsummer’s Eve. By one of the many witch trials in the 16th Century, a couple admitted that they had visited the mountain on Midsummer’s Eve together with hundreds of trolls and witches.

Also in recent times, Purhøj has been part of the history. Bjerrelide has been the thing stead in Bjerre Herred – a place where the local population gathered and held trials.

Please notice that Purhøj is situated on a private area but you are allowed to enjoy the view from up there. Please make sure to take all your belongings with you after your visit.

Højdemeter: 120
Start på p-pladsen ved:
Bjerrelide,
8783 Hornsyld

Andre bjerge

Ingen kommentarer endnu, tilføj din nedenfor!


Tilføj en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *