Jyske Ås

Ruten omfatter 6 toppe i Dronninglund Storskov, og følger i et vist omfang etablerede stier, men også gamle, næsten tilgroede veje, og enkelte steder er der korte strækninger gennem terræn uden stier. På turen kommer du op på Nordjyllands højeste punkt, gennem de dybeste skove og noget af det mest varierede terræn, Nordjylland kan byde på.

Udgangspunktet er P-pladsen vest for Storskovvej og den nye festplads. Herfra krydses Storskovvejen og turen går ad Læsødalen og via en bred sti op mellem Knøsen og Knaghøj. Fra Knaghøj er der er en storslået udsigt.

Herfra går det videre mod øst og nordøst med bestigning af Sørensens Bakke – en udfordrende bakke med udsigt over trætoppe mellem granerne.

På bagsiden af denne bakke går turen ad et gammelt spor og ad vejen nordpå og videre op gennem Kobberdalen til Sdr. Ørnebakke. Denne top er dækket af store gamle bøgetræer og giver fornemmelsen af at være dybt inde i skoven.

Turen går nu ned ad et gammelt spor på nordsiden af Sdr. Ørnebakke, hvor den nordvendte skråning hedder Brigaderbakken. Lavningen nord for Brigaderbakken er Teglmarken, og øst herfor ligger Hulhuset. Ved Hulhuset drejes straks til venstre ad et gammelt spor mod toppen af Nr. Ørnebakke, hvorfra der er en fin udsigt over Knøsen-massivet og dalen med Hulhuset.

Turen fortsætter ned ad vestsiden af Nr. Ørnebakke og herfra ad vejen til Troldestenen, Kapellet og Kærlighedsbøgen. Herfra op gennem Kærlighedsstien mod vest til Mørkhøj, hvor man kan skimte lidt af landskabet mod vest og i øvrigt har et smukt kig på skoven omkring Mørkhøj.

Videre ad stien forbi Sorte Storks Dal og herfra sydøst til den gamle festplads. Herfra drejes til højre op gennem Dronen til Knøsen – Nordjyllands højeste punkt 136 meter over havet. Gå herfra et smut ud til “Bænken”, hvor der er en storartet udsigt mod NNØ og derefter tilbage til vejen ned mod P-pladsen – samme vej som førte herop fra starten.

ENGLISH VERSION:

The route consist of six hills in Dronninglund Storskov and to a certain degree, it follows existing paths. However, please notice that the route will take you out on a few old and nearly covered paths and on a bit without any paths at all. The route will take you to the highest point in the northern part of Jutland, through the deepest forest and some of the most varied terrain this part of Jutland can offer you.

The starting point is the parking area west of Storskovvej and the new area for celebrating and feasting.  From here, you cross Storskovvejen and continue along Læsødalen and through a wide path between Knøsen and Knaghøj. From Knaghøj the view is fantastic. Continue east and north east with the climbing of Sørensens Bakke – a challenging mountain with a view across treetops. On the backside of this mountain, the trip continues along an old track and the road north and further up through the Kobberdalen to Sdr. Ørnebakke. This mountaintop is coved with large, old beech trees and it gives you a feeling of remoteness and solitude.  The trip now continues downwards along an old track on the north side of Sdr. Ørnebakke where the northwestern mountainside is called Brigaderbakken. The dip north of Brigaderbakken is Teglmarken and east of this is Hulhuset. At Hulhuset take an immediate turn to the left along an old track towards the top of Nr. Ørnebakke. From here, the view across Knøsen and the valley with Hulhuset is beautiful.

The trip continues down the west side of Nr. Ørnebakke and from here along the road to Troldestenen, Kapellet and Kærlighedsbøgen. Continue along Kærlighedsstien towards the west further on to Mørkhøj, from where you can get a glimpse of the landscape in the west and of the forests surrounding Mørkhøj. Further on past Sorte Storks Dal and from here towards south to the old place for feasting and celebrating.  Here you take to the right up through Dronen to Knøsen 136 meters above sea level – the highest point in Northern Jutland. Visit Bænken with a magnificent view and hereafter, you can take the road back to the parking area.

Højdemeter: 136
Start på p-pladsen ved:
Storskovvej,
9330 Dronninglund

Andre bjerge

Ingen kommentarer endnu, tilføj din nedenfor!


Tilføj en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *